Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 17.5.2022 klo 18:00 - 20:00
Paikka: Harjulinna kunnanhallituksen kokoushuone

Käsitellään sääntömääräiset asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d) kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan
a) läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
b) kokouksen laillisuus
3. a) Esitetään hyväksyttäväksi seuran vuosikertomus ja tilikertomus edelliseltä toimintakaudelta
3. b) Kuullaan edellistä toimikautta koskeva toiminnantarkastajien lausunto tilien ja hallinnon
tarkastuksista.
4. Vahvistetaan seuran tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran
johtokunnalle päättyneen toimintavuoden tileistä ja hallinnosta.
5. Käsitellään muut johtokunnan mahdollisesti esittelemät asiat
6. Kokouksen päättäminen

Liitteet